Liên hệ với Ford Thủ Đô
: 0935433633
: Km 8 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội