Ford Thủ Đô
Km 8 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
093.543.3633 - Ms. Thái Thị Nhật
In bài này